Završna konferencija projekta “U susret klimatskoj pravdi”

U petak, 23. decembra,  u Valjevu je održana završna konferencija projekta “U susret klimatskoj pravdi”.

Tom prilikom pojedinosti o projektu su prezentovali lokalni koordinator projekta iz Valjeva, Slavica Pantić, koordinator projekta Srđan Dimitrijević coordinator projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji – Leskovac.  Doktorant Ivana Marković je održala kratko predavanje “Zelena perspektiva Grada Valjeva očima stručnjaka” a dr Jasmina Radonjić je govorila na temu “U susret lokalnim klimatskim politikama”.

Srđan Dimitrijević je naznačio da lekcije naučene iz projekta mogu doprineti boljem ostvarivanju i konstruktivnom podsticaju pri rešavanju bar pojedinih posledica klimatskih promena. Kroz ovaj projekat sačinjen je određeni okvir koji može da posluži lokalnom građanstvu i lokalnim donosiocima odluka, kako da globalne i regionalne politike u oblasti klimatskih promena i klimatske pravde, približe sebi i učine je jasnijom i upotrebljivijom, sa stanovišta običnog pripadnika jedne lokalne zajednice.

Slavica Pantić je istakla da jesada  na lokalnim zajednicama da usvoje strategije, propise, tako da građani što manje trpe posledice klimatskih promena koje očigledno već postoje, kao i da pronađu način da se organizuje život tako da ljudi što manje trpe, da se prilagode tim klimatskim promenama.

Rezultati istraživanja i projektni izveštaj su javno dostupni, te mogu poslužiti kao baza budućih planiranja u lokalnim organima vlasti tim pre jer je usvojen Zakon o klimatskim promenama i sada je u lokalnim sredinama neophodno usvajanje strategija u zavisnosti od specifičnosti sredine i poteškoća izazvanih klimatskim promenama.

Projekat realizuje Evropski pokret u Srbiji – Leskovac u saradnji sa organizacijama iz Mreže Evropskog pokreta u Srbiji iz Beograda, Kraljeva, Kruševca, Sremske Mitrovice i Valjeva, u sklopu programa “Eko-sistem” koji realizuju Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske.