Završna konferencija projekta „Za odgovorno upravljanje komunalnim otpadom u ruralnom području“

Danas je na Salašu Isailovi održana završna konferencija projekta „Za odgovorno upravljanje komunalnim otpadom u ruralnom području“, koji sprovodi Ruralni centar „Sova“.

Ovaj projekat je finansiran sredstvima Evropske unije kroz program „EU za tebe”. Cilj programa je poboljšanje upravljanja otpadom u selima Grada Sremska Mitrovica.

Kroz projekat je organizovana 21 radionica za učenike osnovnih škola ruralnog područja i četiri onlajn radionice za predstavnike OCD farmera i proizvođača.

Direktorka Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, Dušica Pavlović Mataruga, tim povodom je rekla: „ Agencija za ruralni razvoj i ove će godine u saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica i Poljoprivredom stručnom službom Sremske Mitrovice sprovesti akciju prikupljanja pesticidnog otpada. Cilj te akcije, kao i godinama unazad, jeste prikupljanje ovog opasnog otpada koji treba da se na pravilan način deponuje, samim tim i uništi. Agencija će i ove godine pružiti maksimalnu podršku u smislu obaveštavanja poljoprivrednih gazdinstava putem besplatnih SMS poruka, saradnju sa mesnim zajednicama ali i kroz štampani materijal, plakate, frajere i dostavu tog materijala, kako bi što veći broj lica koji mogu da donesu svoj ambalažni, pesticidni otpad to i uradio. Ovu priliku bih iskoristila da pozovem što veći broj poljoprivrednika da se odazovu i da svoj otpad odlože na adekvatan način jer želimo da broj i poljoprivrednih gazdinstava i količina pesticidnog otpada koji bi prikupili ove godine raste, odnosno da raste iz godine u godinu. Pogotovo što je Grad Sremska Mitrovica jedan od retkih koji ima organizovan ovaj efikasan sistem upravljanja ambalažnim pesticidima otpadom, pa da poljoprivrednici iskoriste tu priliku”

„Projekat je započet u septembru prošle godine, a radionice su održane u Laćarku, Salašu Noćajskom i Šašincima za učenike osnovnih škola, poljoprivrednike i učesnike organizacija civilnog sektora koji se nalaze u ruralnim područjima. Cilj je bio da se građani i učenici upoznaju sa tokovima otpada, i sa tim da ove godine treba da se uspostavi novi Lokalni akcioni plan za upravljanje. Grant za ovaj projekat dobijen je od Beogradske otvorene škole u okviru projekta Zeleni inkubator“, rekla nam je koordinatorka projekta Gospava Kalaba.

Koordinatorka Gospava Kalaba izjavila je i da je snimljen i film o odgovornijem upravljanju otpadom sa osvrtom na probleme koji muče građane Sremske Mitrovice i okolnih sela.

„U Sremskoj Mitrovici postoji dobar osnov za upravljanje otpadom. Imamo sanitarnu deponiju, kontejnere za odvajanje otpada, trgovinske lance gde se mogu odlagati baterije, stare lekove. Problem su više ruralna područja gde, osim akcija Poljoprivredne stručne službe za prikupljanje pesticidnog otpada, ne postoje mesta gde da se odlažu stare baterije, električni i elektronski otpad i otpadno ulje. Takve stvari ne bi smele da se ostavljaju na deponijama. Nadamo se da će se to rešiti da će se podići svest građana i da će lokalna samouprava imati sluha za sve te probleme”.


Akcija prikupljanja pesticidnog otpada počinje 31. maja, najavio je Stevan Savčić, direktor Poljoprivredne stručne službe, i dodao da će trajati sedam dana na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

„Važno je da poljoprivrednici znaju da se ambalaža mora najmanje tri puta isprati pre odlaganja. Poljoprivredna stručna služba će izdavati potvrde poljoprivrednicima da su pesticidni otpad na odgovarajući način odložili, a one su značajne zbog svih mera i konkursa koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, Svetska banka, IPARD fond i slično”, dodao je Savčić.