ZU Medlab nosilac znaka najbolje iz Vojvodine

Odlukom Pokrajinske Skupštine ponovo je inicirano uvođenje znaka Najbolje iz Vojvodine, a sa ciljem podizanja kvaliteta usluga, proizvoda i sadržaja koji dolaze iz Vojvodine. Pravo na korišćenje Znaka ima proizvođač za određeni proizvod ili uslugu, koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu i svojstvima proizvoda ili usluge jasno razlikuju od drugih proizvoda ili usluga iste kategorije. 

Prvi put je pravo na korišćenje Znaka najbolje iz Vojvodine dobila je jedna zdravstvena ustanova. Priznanje je dobila ZU Medlab za kvalitet usluga i razvoj laboratorijske dijagnostike u zdravstvenom sektoru. 

Medlab laboratorije zahvaljujući kontinuiranom razvoju usluge i zdravom rastu već 30 godina ide u korak sa svetom i primenjuje savremene materijale i opremu za laboratorijsku dijagnostiku koji isključuju mogućnost greške u laboratorijskim analizama. Kvalitet usluge i rada laboratorija potvrđen je i titulom Orden viteza privatnog zdravstvenog sektora koju je dva puta dobio vlasnik laboratorija od Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, a za izuzetan doprinos unapređenju usluge i razvoju laboratorijske dijagnostike u privatnom zdravstvenom sektoru. 

Doprinos razvoju struke i kvalitetu usluga Medlab laboratorija može se videti i u činjenici da je ZU MEDLAB priredio i finansijski pomogao izdavanje većeg broja stručnih medicinskih knjiga koje za minimalni donatorski ulog nudi lekarima i medicinskim ustanovama u Srbiji. Ovim putem prikupljena sredstva Medlab laboratorija će iskoristiti za unapređenje uslova rada i života korisnika socilanih ustanova u Vojvodini. U prvom koraku pomoć će biti pružena Domu Veternik, Novi Sad koji se brine o deci ometenoj u razvoju, a za kupovinu mašine za pranje i sušenje veša, električnog šporeta i televizora većih dimenzija. U narednom koraku, ukoliko bude dovoljno sredstva, pomoć će biti pružena Domu za decu ometenu u razvoju KOLEVKA u Subotici, sa kojim Medlab već sarađuje i vrši redovnu proveru zdravlja mališana putem laboratorijskih analiza.

Šta nam je prof.dr Ubavić rekao o dobijenom priznanju: Lepo je transparantno nositi verifikovan Znak najbolje iz Vojvodine. Ovakvo priznanje se ne dobija preko noći, iza nas je 30 godina posvećenog rada i danas ne bismo pričali o nagradi da uvek ne gledamo napred, ne unapređujemo svoje znanje i ne brinemo dobro o svojim pacijentima. Naravno da imamo još ideja i želju da ih realizujemo. Neke od njih, na kojima upravo radimo, je aktivnost na kompletnoj digitalizaciji poslovanja koja će nam omogućiti detaljan uvid u rezultate i zdravstveno stanje naših pacijenata tokom vremena;  Uvođenje najnovijih analiza koje se koriste na svetskom tržištu i nove metode edukacije pacijenata o značaju preventivnog delovanja za zdravlje, posebno kada se govori o rasprostranjenim bolestima.