19. VIDOVDANSKI SABOR U VRDNIKU; 25-28. JUNA – SVEČANO OTVARANJE 25. JUNA U 21. ČAS