27/29/30. MAJ – STOP ŠOP KOD LIDLA – MASOVNA IMUNIZACIJA GRAĐANA – OD 09:00 DO 19:00 ČASOVA