Predstavnici „Vode Vojvodine“ sa građanima o naknadi za odvodnjavanje u Sremskoj Mitrovici

Novi termin za rad sa strankama, obveznicima naknade za odvodnjavanje za Sremsku Mitrovicu je ponedeljak 24. maj, zgrada vodoprivrede, Promenada 13, a za Staru Pazovu, utorak 25. maj, zgrada opštine, Svetosavska 11, u periodu od 10 – 14 časova. Na navedene lokacije mogu doći i obveznici iz okolnih mesta i opština, saopštavaju iz JVP „Vode Vojvodine“

U neposrednom kontaktu sa predstavnicima JVP „Vode Vojvodine“ obveznici mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama i reprogramima.

Izvor: RTV