Avarski pojas – neprocenjivo blago skriveno od pogleda javnosti

Zlatni avarski pojas, jedan od masivnih pojasnih okova od zlata sa umetnutim poludragim kamenjem i ukrašen biljnim i geometrijskim ornamentima, deo garniture čuvenog avarskog pojasa iz 6. ili 7. veka, pronađen je 1992. godine u selu Čalma kod drevnog Sirmijuma.

Pojasna garnitura se sastoji od 11 kopči i okova od čistog zlata sa umetnutim dijamantima i poludragim kamenjem, a teška je 1.2 kilograma.

Pretpostavlja se da je pripadala avarskom kaganu Bajanu ili nekom od njegovih sinova. Bajan je jedan od najznačajnijih predvodnika Avara, turkijskog nomadskog plemena iz centralne Azije, koje je osnovalo državu – kaganat, u Evropi nakon perioda seobe naroda.

Granice Avarskog kaganata u Evropi

Kaganat se prostirao u panonskom basenu i delovima centralne i istočne Evrope od 6. do 9. veka.

Pronašli su ga lokalni zemljoradnici u Čalmi i prodali ilegalnom trgovcu antikvitetima, ali je brzom akcijom policije pojas zaplenjen i predat muzejskim stručnjacima.

Pojas je deo zbirke Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici, ali se čuva na drugoj sigurnoj lokaciji.

Nije izložen i dostupan javnosti još od kad je pronađen, zvanično zbog toga što ne postoje bezbednosni uslovi za njegovo sigurno izlaganje.

To nažalost znači da ovaj nalaz nije dostupan javnosti, ali u Muzeju Srema je izložen hologram pojasa koji može da se vidi svakog radnog dana.

Izvor: ArcheoSerbia FB