Bibliotekari Srema u Šidu

Održana je Godišnja skupština Podružnice bibliotekara Srema u Narodnoj biblioteci “Simeon Piščević” u Šidu. 

Učesnici su zajedno sa Slavicom Varničić direktorkom Narodne biblioteke “Simeon Piščević” i Jelenom Glišović predsednicom Bibliotekarskog društva Srbije, nakon održanog skupa,između ostalog, posetili i Muzej naivne umetnosti “Ilijanum” na obostrano zadovoljstvo.