Bibliotekari Srema u Šidu

Održana je Godišnja skupština Podružnice bibliotekara Srema u Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu. 

Učesnici su zajedno sa Slavicom Varničić direktorkom Narodne biblioteke „Simeon Piščević“ i Jelenom Glišović predsednicom Bibliotekarskog društva Srbije, nakon održanog skupa,između ostalog, posetili i Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“ na obostrano zadovoljstvo.