DAN MAGARICA – VIZITORSKI CENTAR SRP “ZASAVICA” – 12. JUN 2021. GODINE – POČETAK U 09:00 ČASOVA