Dan planete Zemlje- SRP „Obedska bara“

Dan planete Zemlje se obeležava, sada već tradicionalno, 22. aprila svake godine. Prvi put se obeležio pre 50 godina.

Kroz vreme, ljudi su ga obeležavali na različite načine. Danas, svesni sve alarmantnije situacije, prvenstveno prouzrokovane industrijalizacijom, ljudi se sve više vraćaju prirodi, osnivajući mnogobrojna udruženja i organizacije sa ciljem da informišu pojedince o značaju čistije i zdravije planete. Često zaboravimo da smo i mi deo prirode, da zagađujemo vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo i koja nije neograničen resurs, da je sve što činimo uzrok i posledica stanja u kojem se danas nalazimo.

Kako bi dala svoj mali doprinos, Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica, uz podršku Grada i Gradske uprave za obrazovanje, a u saradnji sa JP „Vojvodinašume“, u četvrtak, u SRP „Obedska bara“ obeležila je taj dan održavanjem radionica od strane Svetske fondacije za prirodu (WWF).

Članovi WWF fondacije su održali predavanja, podelivši decu u grupe, te je svaka od grupa imala svoj zadatak, odnosno prezentaciju- kako nastaju meandri, kako sačuvati ugrožene biljne i životinjske vrste, kako upravljati i zaštititi ugroženo područje, kako postići harmoniju sa prirodom…

Zbog svojih osobenosti SRP „Obedska bara“ je izabrana za održavanje radionica i obeležavanje ovog bitnog dana. Obedska bara je specijalni rezervat prirode, pod posebnim režimom zaštite kao područje od izuzetnog značaja za floru i faunu, te samim tim i najadekvatnije mesto u kome deca imaju direktan kontakt sa prirodom. Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta, nepregledno zelenilo i plavetnilo neba, samo su deo onoga što će Vas „kupiti“ na prvi pogled, a ljubaznost domaćina još jedan razlog da posetite ovaj biser prirode.

Deca su iz ove posete SRP „Obedska bara“ i nakon održanih radionica, izašla prepuna pozitivnih utisaka, uz stečena nova znanja, kako da na odgovoran način sačuvamo planetu Zemlju i za buduće generacije koje dolaze.