„Dani krajolika“ održani na Zasavici

U sklopu projekta ADRILINK- Interpretacijska mreža jadranskog krajolika, koji sprovodi Turistička Organizacija grada Sremska Mitrovica uz podršku gradske uprave Sremska Mitrovica, 29.5. u okviru Specijalnog rezervata prirode Zasavica održani su Dani krajolika koji predstavljaju deo mreže sličnih međunarodnih događaja čija je svrha stvaranje zajedničke vizije krajolika kao pokretača lokalnog razvoja mediteransko-jadransko-jonske ekonomije a koji će paraleno biti održani u sedam zemalja Jadranske regije – Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Albaniji i Grčkoj.

“Veoma smo zadovoljni što je grad Sremska Mitrovica deo ovako značajnog međunarodnog projekta i što ćemo kroz njega uspeti da prevaziđemo sezonski karakter turističke ponude ”, rekao je u subotu direktor Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica, Dušan Drča.

Članica projektnog tima, Svetlana Sabo istakla je da “Cilj ovog i sličnih okupljanja koji slede, jeste zajednička vizija krajolika kao pokretača lokalnog razvoja mediteransko-jadransko-jonske ekonomije, a projekat podrazumeva korištenje savremene informacijsko- komunikacijske tehnologije koja bi turistima trebala približiti nove destinacije i učiniti ih atraktivnijim, a sezonu dužom od uobičajene“.

U kontekstu približavanja potencijala regije, i odabira najboljih primera krajolika koji će goste iz Srbije i iz celog sveta motivisati da dolaze tokom cele godine, za više od 100 direktnih učesnika, saradnika u turizmu i šire, održana su tri okrugla stola i jedna Plenarna konferencija na kojima su izlagali članica projektnog tima Svetlana Sabo, stručnjak za oblast turizma Dejan Veselinov-koji je učesnicima zajedno sa profesorom Aleksandrom Stanojlovićem predstavio elemente lokalnog krajolika sagledane kroz prirodne i kulturne elemente, Dragana Marelj, predstavnica gradske uprave i stručnjakinja za kategorizaciju objekata u turizmu, Anđelka Kodžo koja je govorila o ulozi i važnosti turističkih agencija u kreiranju itinerera i turističkih programa, i na kraju redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zoran Đukanović, koji je učesnike okruglog stola približio konceptu alata za planiranje i identifikaciju pejzaža.

Nakon svakog okruglog stola, učesnici su svoja pitanja i predloge mogli da izlože u okviru otvorenog panela na kojem su izlagači davali odgovore na postavljenja pitanja i aktivno učestvovali u diskusiji. Na kraju događaja, i kao zaključak, učesnici su kroz upitnike za valorizaciju elemenata krajolika imali priliku da mapiraju najvažnije elemente krajolika sa krajnim ciljem postavljanja okvira za razvoj i promociju destinacije grada Sremska Mitrovica koja sa pravom čini deo veće i značajnije mreže jadranskog krajolika. Kraj projekta 2022. godine biće obeležen otvaranjem interpretacijskog centra, koji će na jedinstven način predstavljati turističku ponudu grada i regije.

Za više od 500 posetilaca SPR Zasavica, upriličeni su prigodni program, promocija turističke ponude grada Sremska Mitrovica, praćeni sadržajima za decu kao i kulturnim i zabavnim sadržajima.

Osim u Sremskoj Mitrovici, “Dani krajolika” biće održani u čitavoj jadranskoj regiji, a cilj im je stvaranje zajedničke vizije predela kao pokretača lokalnog razvoja mediteransko-jadransko-jonske ekonomije.