DR MILAN UBAVIĆ: Važnost stručnog tumačenja labaratorijskih rezultata

Da li u tumačenju dobijenih laboratorijskih rezultata treba do koristimo DR GOOGLE?

Nedavno je u Sremskoj Mitrovici otvorena Medlab laboratorija, koja se nalazi u Julijskoj 1, pa smo zamolili prof.dr Milan Ubavić, vlasnika Medlab Laboratorije da nam kaže zašto je važno da isključivo doktori tumače dobijene laboratorijske rezultate.

U svakodnevnom radu sa pacijentima koji mi dolaze u laboratoriju i sa kojima razgovaram u vezi interpretacije analiza koje su radili, dolazim do zaključka da veliki broj pacijenata prvo traži pomoć na internetu  pa se  tek  potkovani „internetskim“ znanjem obraćaju lekaru. U socijalnoj situaciji u kojoj se stanovništvo nalazi uz činjenicu da se teško dolazi do dobrog  doktora, uz nedostatak para za posete privatnim doktorima i za skupe lekove koji se nalaze na negativnoj listi, mogu da razumem oslonac na internet. Medjutim, bez obzira na uzrok, posledice mogu biti, a i često jesu, katastrofalne. Koriščenje surogat informacija, često izvađene konstatacije iz konteksta često dovode pacijente u zabludu. Veliki je broj različitih informacija i na zdrastvenim sajtovima, ali koji nisu potpisani i nisu autorizovani, pa se ne zna ko stoji iza svih tih navoda.

Skrećem pažnju široj javnosti da se smanji upotreba interneta u donošenju odluka o vrsti i načinu lečenja i da isto prepuste lekarima.  Ovo je iz razloga što se većina bolesti mogu i moraju gledati u kontekstu celog organizma, a da dva i dva nisu u medicini četiri je činjenica na koju treba misliti. Naime, ne postoje dva ista pacijenta i ne postoji mogućnost da se mogu tegobe porediti, te se ne treba uporedjivati sa navodima dobijenim na internetu. Pacijenti mogu biti slični po tegobama, ali svako ima svoje druge tegobe koje treba ukomponovati u jednu jedinstvenu kliničku sliku i dati za svakoga različitu terapiju. To naravno ne deluje tako kada se prepisuju isti lekovi ali to ne znači da su  pacijenti uporedivi i po kategorizaciji bolesti isti. Ističem da je medicina iskustvena nauka u kojoj važi pravilo „da nema pravila“! Koliko je opasno koristiti internet, govori i činjenica da će svaki iole pošten lekar, sećajući se svog studiranja, kada još nije imao dovoljno iskustva, a nije bilo brzih informacija sa interneta, imao barem 80% neizlečivih bolesti, prepoznatih u simptomima i znacima, koji su tada, naravno, bili čista uobrazilja. 

Posebno  su opasni  razni forumi na internetu, gde potpuno nestručni ljudi, sebi daju za pravo da tumače tuđe stanje i da upućuju na izbor lečenja. Verujem da ima dobronamernih, ali u istoj ako ne i u većoj meri nedobronamernih i prevaranata koji mogu dovesti do nesagledivih posledica!