Freska rimskog božanstva Harpokrata krije drevne trajne

Deo rimske freske na kojoj je prikazan Harpokrat, božanstvo ćutanja, tajni i poverljivosti poreklom iz ptolomejskog Egipta, 2. vek nove ere, pronađena je u drevnom Sirmijumu,  i nalazi se u Zbirci Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.
Harpokrat je bio božanstvo helenističke religije, čiji kult je nastao u Aleksandriji u ptolomejskom Egiptu. Grci su ga preuzeli i prilagodili na osnovu jednog od prikaza staroegipatskog boga-deteta Horusa, koji je predstavljao novorođeno Sunce, koje se rađa svakog dana u zoru.
Harpokrat je helenizovano egipatsko ime Har-pa-khered ili Heru-pa-khered, što znači “Dete Horus”, koji je prikazivan kao nagi dečak sa prstom na ustima, što je bio odraz simbola za dete u sistemu staroegipatskih hijeroglifa. Pogrešno razumevajući tu sliku, Grci i Rimljani su Harpokratu dali epitet boga tišine i tajnovitosti.
Izvor: FB stranica ArcheoSerbia