GODIŠNJA IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA “ESNAF” – GALERIJA LAZAR VOZAREVIĆ – 3. SEPTEMBRA SA POČETKOM U 19. ČASOVA