IZLOŽBA PREDUZETNIČKIH VEŠTINA ŽENA – DVORIŠTE OŠ „TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK“ LAĆARAK – SUBOTA 10. JUL 2021. GODINE- IZLOŽBA TRAJE OD 10 DO 16 ČASOVA