Jupiterovo svetilište u Sremskoj Mitrovici

Sliak nastala priliko otkopavanja beneficijarne stanice na mestu da današnjeg novog bloka Mitrovačke bolnice

Prilikom arheoloških iskopavanja kod bolnice u Sremskoj Mitrovici (lokalitet 70), 1988 godine, otkrivena je beneficijarna stanica i Jupiterovo svetilište sa 85 kamenih žrtvenika na postoljima (82 sa oznakom I O M) iz 2. i 3. veka, koji su danas smešteni u lapidarijumu Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.

Danas, ulica koja prolazi pored hirurškog bloka se naziva Jupiterova ulica.

Žrtvenici se danas nalaze u Lapidarijumu Muzeja Srema