Koliku penziju možete da očekujete sa 15 godina radnog staža: Ovo je precizna računica, a zavisi od dva faktora

Kao što je već poznato, minimum godina radnog staža za odlazak u penziju u Srbiji je 15. Ljude zanima kolika bi im, sa najnovijim povećanjem, bila penzija sa tim minimumom.

I sa povećanjem, taj iznos je jako mali, ali na njega utiču određeni faktori – broj godina staža i visina primanja u toku radnog veka.

Dakle,penzija sa 15 godina radnog staža bi iznosila svega 10.715 dinara.

Kako pokazuju podaci PIO Fonda, u Srbiji uopšte nije mali broj ljudi u Srbiji je u „velikoj dubiozi“ u starosti. Oko 11,78 odsto ukupnih korisnika starosne penzije , 13,71 odsto iz kategorije samostalnih delatnosti i preko 17,5 odsto poljoprivrednika prima manje od najnižih iznosa penzije u Srbiji.

Formula za računanje penzije

Formula za izračunavanje nije nimalo jednostavna ali je suština u tome da što je veća plata, to je veća i penzija. Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda.

Ključni faktori za visinu penzije: visina primanja i broj godina radnog staža.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža.

Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Na kraju dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom.

Kolike su penzije od januara?

Kao što smo već naveli najniža penzija za zaposlene iznosiće oko 25.000 dinara, a iz kategorije poljoprivrednika oko 19.600.

  • Prosečna penzija za januar 2024. godine – oko 45.700 dinara.
  • Penzije od 60.000 dinara nakon usklađivanja od 5,5 i 14,6 – 72.542 dinara.
  • Penzije od 100.000 dinara nakon usklađivanja od 5,5 i 14,6 – 120.903 dinara.