Lokalna samouprava nastavlja sa pružanjem pomoći privrednicima

Grad Sremska Mitrovica nastavlja sa pružanjem pomoći privrednicima. Mali i mikro preduzetnici mogu da konkurišu za subvencionisanje kamata na kratkoročne kredite.

Subvencionisanje otplata kamata na kratkoročne kredite jedna je od mera koju je donela naša lokalna samouprava kao vid pomoći malim privrednicima. Sredstva će se dodeljivati putem konkursa u Vojvođanskoj banci s kojom je Grad sklopio ugovor.

Prema rečima zamenika gradonačelnice Petra Samardžića: „Ovoga puta pomažemo u oblasti kratkoročnog kreditiranja, odnosno subvencionisanja kamata na kratkoročne kredite namenjene maloj privredi, odnosno malim i mikro preduzećema i preduzetnicima koji su registrovani za obavljanje proizvodne, prerađivačke, uslužne i ugostiteljske delatnosti, a koji nisu koristili pravo na subvencije za kamate na kredite u 2020. godini od strane Grada”.

„U pitanju su kredita sredstva namenjena za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava. To su krediti ročnosti do 24 meseca, odnosno dve godine koji ne mogu biti manji od 200.000 dinara, niti veći od milion dinara. Za sve odobrene kredite Grad Sremska Mitrovica će subvencionisati svih 100% iznosa obračunate redovne kamate za period trajanja kredita. Sredstva koja su opredeljena za ove namene, za subvencionisanje kamata su ograničena, iznose 750.000 dinara, a svi kreditni zahtevi podnose se u Vojvođanskoj banci sa kojom je Grad Sremska Mitrovica i zaključio ugovor. Kreditni zahtevi se podnose do utroška sredstava zaključno sa 1. decembrom ove godine i svi krediti će se odobravati u skladu, pre svega sa kreditnim sposobnostima podnosilaca zahteva ali i u skladu sa poslovnom kreditnom politikom Vojvođanske banke”, objasnio je Samardžić.

Lokalna samouprava pretohodno je raspisala Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih privrednih subjekata, a nakon završetka konkursa najbolje uslove je dala Vojvođanska banka. Zahteve za kredite mogu podnositi, a potom i realizovati u toj banci.