MIHOLJSKI SUSRETI LETA – GIBARAC – 7. OKTOBAR – POČETAK U 12. ČASOVA