Ministarka Vujović: U Sremskoj Mitrovici otpočinjemo sa odvajanjem otpada u domaćinstvima

Povodom predstavljanja projekta „Odvajanje kućnog otpada” koji realizuju JKP „Komunalije”, Regionalna deponija „Srem-Mačva” i Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa EU, Ambasadom Švedske u našoj zemlji i republičkim Ministarstvom za zaštitu životne sredine danas je u Sremskoj Mitrovici prisustvovala Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine, koja je najavila je proširenje Regionalne deponije „Srem Mačva”, kao i dodatno opremanje, ističući da će Sremska Mitrovica dobiti jedan od najmodernijih regionalnih centara u skladu sa standardima Evropske Unije.

U sklopu projekta, Evropska unija i Vlada Srbije obezbeđuju 26 vozila za transport reciklažnog otpada i više od 90.000 kontejnera i kanti.

Ministarka životne sredine Irena Vujović obišla je danas liniju za separaciju otpada u okviru Regionalne deponije Srem-Mačva, povodom početka implementacije projekta primarne separacije otpada u domaćinstvima u Sremskoj Mitrovici i otvaranja Evropske zelene nedelje.

Ovim povodom ministarka Vujović izjavila je za medije: „Implementacijom ovog projekta, Sremska Mitrovica, kao i druge samouprave uključene u projekat, poboljšaće upravljanje otpadom i unaprediće stanje životne sredine u svom kraju. Pomoć lokalnim samoupravama ogleda se u donaciji plavih kanti koje će biti podeljene građanima kako bi mogli da odvajaju suvi, reciklirani otpad u domaćinstvima. Donirani su i plavi i žuti kontejneri koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i vozila za sakupljanje otpada. Odvajanjem otpada na mestu nastanka, u domaćinstvima, omogućava se reciklaža dela otpada i smanjuju količine koje završavaju na deponiji. Uskoro ćemo potpisati ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom agencijom za razvoj za realizaciju ovog kapitalnog projekta. Istovremeno, nastavićemo sa zatvaranjem i sanacijom nesanitarnih deponija, uklanjanjem divljih deponija širom Srbije, ali i sa izgradnjom neophodne infrastrukture za sekundarnu separaciju otpada koja je preduslov za uvođenje odvajanja otpada u domaćinstvima.”

Zahvalila se evropskim partnerima na sveobuhvatnoj podršci Srbiji u projektnim aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom i naglasila da je rešavanje pitanja upravljanja otpadom u Srbiji i povećanje stope reciklaže ključno za čistiju budućnost.

Intenzivno rade na uklanjanju divljih deponija, rezultat je 700 očišćenih lokacija za godinu dana. Građanima je poručila da je važno da taj otpad bude adekvatno zbrinut i recikliran, ali je isto tako neophodan kontinuiran rad na podizanju svesti da smeće nije otpad, već resurs koji može ponovo da se iskoristi.

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, pozvala je građane da iskoriste mogućnosti projekta koji je danas pokrenut i da odvajanjem otpada u svojim domaćinstvima doprinesu zdravijoj životnoj sredini i dodala: „Srbija je još 2017. godine prepoznala koje će to biti glave teme budućih generacija barem 20 ili 30 godina. Ovo postrojenje neće imati svoju svrhu ukoliko građani ne budu aktivni pristupili separaciji. Mi zeleni plan Enjvropske unije prenosimo na zapadi Balkan, a ovi projekti zahtevaju angažman na više nivoa: države, lokalne zajednice, nevladninog sektora i građana. Sada ćemo aplicirati za dodatnih 14 miliona evra kako bi se sva ova postrojenja dodatno unapredila. Svi mi nosimo svoj deo odgovornosti za ovaj velik i važan cilj i mislim da smo na dobrom putu strateški i finansijski pomognuti od strane Evropske unije.”