Mitrovčani savesni i na vreme plaćaju porez na imovinu

Mitrovčani su u velikom broju platili prvu ratu poreza na imovinu, Ovo najslabiji kvartal naplate poreza, pa su u Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj veoma zadovoljni dobrim odzivom fizičkih lica.

Prema rečima načelnika Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duška Šaroškovića građani su dosta bili savesni.

„Imali smo prihod od poreza na imovinu u prvoj rati oko 30 miliona dinara od fizičkih lica, a prošlogodišnje zaduženje bilo je oko 200 miliona. Akontativno se plaća prva rata u visini četvrte rate prethodne godine i još ako uzmemo u obzir da postoji izvestan broj građana koji imaju poreski kredit od 10%, 40 miliona je vrlo pristojna cifra za prvu ratu. To što je iza nas rok za uplatu prve rate, ne znači da oni koji su zakasnili za taj rok ne mogu to i sad da urade, da svoju obavezu izmire, u svakom slučaju nastavljamo saradnju sa našim savesnim građanima na obostrano zadovoljstvo, nadam se”, rekao je načelnik Šarošković.

„Mi raspolažemo samo ciframa, iznosima, a neposredna uplata je 15%, ali to se ne odnosi na one koji imaju poreski kredit, koji su bili savesni jer imamo dosta prisutnu i pretplatu”, kaže Šarošković i dodaje: „Najveće uplate su u vreme dostavljanja poreskih rešenja, značajan broj građana tad izmiruje poresku obavezu u celosti, znači ne koriste pravo na uplatu na rate, a drugi talas je krajem godine kad opomenemo građane koliko će dugovati do kraja godine i da svojim izmirivanjem mogu da ostvare pravo na poreski kredit od 10%, to je drugi talas kad imamo značajne uplate. Prvi kvartal je uvek najslabiji.”

Rate dospevaju 45 dana od početka kvartala, načelnik je podsetio da je to 14. februar, zatim 15. maj, 15. avgust i 15. novembar.