Mobilna ekipa za imunizaciju ovog vikenda u Laćarku