Na današnji dan Šidu dodeljen status komorskog grada sa pravom održavanja vašara

Na današnji dan, 17. maja 1773. godine, carica Marija Terezija dodelila je Šidu status komorskog grada sa pravom održavanja vašara.

Monopol nad vašarom imalo je Šidsko vlastelinstvo koje je ta vašarska prava davalo u godišnji zakup – arendu. Jedan od arendatora, i to duži niz godina, bio je Ilija Šumanović, Savin pradeda. Arendator se brinuo o organizaciji vašara, vodio detaljne podatke o svakoj kupo-prodaji i, naravno, uzimao sebi procenat od toga. Na fotografiji se nalazi vašarski protokol od Josipova, 19. marta 1833. godine. U njemu su zabeležene prodaje svinja od strane Adaševčana Kurtića, Butrakovića, Antunovića, Magaraševića itd. i to istom kupcu Mikoviću iz Bobote.