NOŠNJE IZ FUNDUSA SKUD-A “SVETI SAVA” ŠID

Muška gradska nošnja iz Srema:
1. Čizme
2. Pantalone
3. Pojas
4. Košulja
5. Rekla
6. Šubara
Prezenter: Borislava Bibić
Snimao: Darko Galonja
Prikazao nošnju: Đura Dejanović