Nove mere: Od danas otvorene bašte kafića, duže radno vreme svih objekata

Od ponedeljka otvaranje bašta ugostiteljskih objekata i dozovljen rad na otvorenom, uz poštovanje propisanih mera. Radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produžava se maksimalno do 22 časa.

Ugostiteljskim objektima sa baštom od sutra je dozvoljen rad isključivo na otvorenom, uz poštovanje svih epidemioloških mera, koje između ostalog, podrazumevaju najviše petoro ljudi za istim stolom, uz obavezan razmak od dva metra između stolova, rekao je inspektor Madžić Miloš na konferenciji za novinare posle sednice Kriznog štaba Grada Sremska Mitrovica.

Zabranjena je živa muzika u baštama, istakao je on i saopštio: „Od petog aprila 2021. godine od 6 sati ujutru, pa dok nalaže epidemiološka situacija neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva koje obuhvataju prodaju hrane i pića restorani, kafići, barovi klubovi splavovi i slično, osim onih ugostiteljskih objekata koji imaju otvoreni deo objekta to jest letnju baštu za koji imaju dozvolu za zauzeće izdatu od strane nadležnog organa, jedinice lokalne samouprave, tako što se mogu pružati ugostiteljske usluge samo na otvorenom delu objekta. Moraju se ispoštovati neka pravila, a to su: korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu u momentima kada ne konzumiraju hranu i piće, zaposleni moraju nositi zaštitne maske naročito prilikom pripreme hrane i pića, kao i tokom usluživanja. Između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje se sede za različitim stolovima. Za stolom ne može sedeti više od pet osoba, ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu rastojanje između svih prisutnih ulica na otvorenom delu mora biti tako da na svakih devet metara kvadratnih može boraviti samo po jedno lice. Ne može se izvoditi muzičko-scenski program uživo, tj. živa muzika i radno vreme je svakoga dana od 6 sati ujutru do 22 časa.”

„Pružanje usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, što znači tržni centri i slično u radnom vremenu svakoga dana, od 6 sati do 22 časa, mogu raditi: ugostiteljski objekti koji vrše šaltersku uslugu prodaje hrane i pića bez odlaska korisnika u objekat, restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja; Objekti u oblasti trgovine na malo trgovinske i druge radnje i prodajna mesta, objekti, radnje i servisi i slično u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti, objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta kao što su fitnes centri, teretane, vežbaonice spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i slično, objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću, kladionice, igraonice i slično isključivo u obavljanju osnovne delatnosti bez usluživanja pića unutar objekta, trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje pet šopovi prodavnice stočne hrane i drugi, zatvorene i otvorene pijace, radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace, mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i slično, radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti culture, pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i slično”, rekao je inspektor Madžić.

„Objekti koji mogu raditi bez ograničenja radne vremena jesu apoteke, uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti isključivo prodaja goriva, trgovinski, ugostiteljski i drugi drugi objekti koji vrše dostavu hrane, ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke i veterinarske usluge ordinacije i laboratorije i slično zato i to stupa na snagu odmah”, dodao je Madžić.

Izvor: Sirmiuminfo