Gradski krizni štab: Novo popuštanje mera

Gradski krizni štab odlučio o novom popuštanju mera, ugostiteljski objekti mogu da rade od 6 sati do ponoći svakog dana, uz poštovanje epidemioloških mera. Dostava hrane, apoteke i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade 24 časa.

Na sednici Gradskog kriznog štaba doneta je odluka da ugostiteljski objekti rade do ponoći i u zatvorenom i u otvorenom delu, a kiosci i dostava hrane, laboratorije i slično, kao i ranije mogu da rade 24 sata. Nove naredbe donete su u skladu sa novim merama Republičkog kriznog štaba.

Inspektor Miloš Madžić član Kriznog štaba Grada Sremska Mitrovica rekao je na konferenciji za novinare o izmenama odluke: „Novina je takođe da bioskopi mogu raditi tako što će poslednja projekcija započeti, ne posle 23 časa, do kada mogu raditi blagajna za prodaju karata i za te projekcije. Broj učesnika na kongresima, poslovnim i naučnim skupovima u zatvorenom se povećava na 200 osoba. Radno vreme objekata bez ograničenja ostaje isto kao u pređašnjem periodu, to su apoteke, benzinske pumpe, trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane, takođe mogu raditi 24 časa kao i ordinacije i laboratorije koje pruža medicinske usluge.”

„Svi trgovinski, zanatski i ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 24 časa svakog dana počev od 1. juna 2021. godine. U zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće), zaposleni moraju nisti zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja, ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova, ukupna popunjenost objekta ne može biti veća od 50% maksimalne popunjenosti, i na ulazu mora biti vidno istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna, pod korisnim površinom podrazumeva se deo gde se lica uslužuju, i obaveza posetilaca da nose zaštitne maske”, rekao je inspektor Madžić.

U otvorenom delu ugostiteljskog objekta, prema rečima Madžića mora se obezbediti da:
– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće)
– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja
– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

– ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo(tzv. živa muzika) posle 18.00 časova.

Od 6 do 22 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, saopštio je inspektor Madžić. U periodu od 6 do 22 časa svakog dana mogu raditi restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajima u kategorizovanom privatnom smeštaju u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja; Objekti u oblasti trgovine na malo trgovinske i druge radnje i prodajna mesta izuzev, sada po novom kiosci i trafike, mogu raditi bez ograničenja radnog vremena znači u smislu prodaje pretežno novina duvana itd; Objekti, radnje i servisi u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione, tehničke, finansijske i delatnosti osiguranja, prometa nekretnina, informisanje, komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta, fitnes-centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekte namenjeni za sport i rekreaciju; Objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću, kladionice, igraonice itd; Trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda prodavnice hrane za životinje pet šopovi, prodavnice stočne hrane i druge zatvorene i otvorene pijace, radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace, mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i slično; Radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružaju usluge obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane i neposredno sa javne površine; Objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture pozorišta, muzeji i galerije.