Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica obaveštava javnost da će se u četvrtak, 23. maja u periodu od 9.00 do 15.00 časova, sprovoditi drugi krug suzbijanja krpelja sa zemlje na definisanim lokalitetima celokupne teritorije Grada Sremska Mitrovica.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno insikticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda-cihalotrina, u dozi 0,18l po hektaru) i na osnovnu rezultata monitoringa.

U slučaju neadekvatnih vremenski uslova (kiša i vetar), tretman će biti izveden sledećeg dana.

Suzbijanje će se izvršiti na sledećim lokacijama:

Naseljeno mesto – Opis lokacije

Sremska Mitrovica – Park kod TŠC škole

Sremska Mitrovica – Gradski park

Sremska Mitrovica – Spomen groblje

Sremska Mitrovica – Šetalište savki kej od teretnog mosta novog drvnog kombinata

Sremska Mitrovica – Oko atletskog stadiona

Sremska Mitrovica – Igralište kod škole Janka Veselinovifia

Sremska Mitrovica – Neselje Opao

 

Sremska Mitrovica – Zelene površine Jovan Popović

Sremska Mitrovica – Naselje Matije Huđi

Sremska Mitrovica – FK Srem

Sremska Mitrovica – Naselje Dekanske bašte

Sremska Mitrovica – Oko hipodroma

Sremska Mitrovica – Park kod crkve Svetog Stefana

Laćarak – Park Laćarak i igralište

Laćarak – od novog drvnog kombinata do plaže i plaža

Manđelos – Manđeloški park

Manđelos – Izletište Vranjaš manastira Vranjaš

Grgurevci – Park Grgurevci

Grgurevci – Zelena površina kod spomenika žrtava fašizma

Čalma – Park u centru

Mačvanska Mitrovica – Mačvanski kej do teretnog mosta

Jarak – Savska ulica priobalje

Jarak – Park kod škole i vrtiha