Objavljeni zadaci sa rešenjima testa iz matematike – proverite koliko znate

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji jutros su polagali završni ispit iz matematike.

 Srbiji jutros su polagali završni ispit iz matematike.

Osmaci su danas polagali test iz matematike, u utorak su polagali ispit iz maternjeg jezika, a sutra će raditi kombinovani test.

Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati u subotu 22. juna na nivou škola i portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs), a istog dana će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna.

Lista opredeljenja za upis u srednju školu (lista želja) moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 26. i 27. juna, dok će konačna lista opredeljenja (želja) biti objavljena 29. juna.

Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 2. jula 2024. godine. Upis u srednje škole moći će i ove godine da se obavi potpuno elektronskim putem korišćenjem portala Moja srednja škola od 2. do 6. jula 2024. godine.

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA | [application/pdf]

UPUTSTVO ZA PREGLEDANjE

UPUTSTVO ZA PREGLEDANjE | [application/pdf]