Odlaganje plaćanja dugovanog poreza građana

Skupština Grada Sremska Mitrovica usvojila je predlog o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih epidemijom bolesti Covid-19.

Poreskim obveznicima kojima je ukinuto rešenje Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, zbog neplaćanja poreskog duga za vreme trajanja epidemije, Grad Sremska Mitrovica daje mogućnost podnošenja novog zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uz uslov namirenja dospelih neplaćenih rata iz rešenja o odlaganju plaćanja duga, kao i namirenja tekućih obaveza iz spornog perioda.