Odobren još jedan digitalni token u Srbiji

Komisija za hartije od vrednosti saopštila je da je, u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini, odobrila objavljivanje belog papira kompaniji The Walnut Eenterprise doo Novi Sad.

Njihova primarna delatnost je gajenje jabučastog i koštičavog voća, sa posebnim fokusom na uzgajanje oraha lateralnih sorti, koji su predmet tokenizacije u belom papiru.

Beli papir, koji je preduslov za pokretanje inicijalne javne ponude 4.400 TWE_R tokena nominalne vrednosti 6.000 RSD po tokenu, sadrži sve neophodne informacije koje omogućavaju investitorima da donesu informisanu odluku u vezi sa učešćem u pomenutoj ponudi, piše Blic.

TWE_R token predstavlja vrstu digitalne imovine, odnosno digitalni token sa odlikama finansijskog instrumenta-dematerijalizovane obveznice, koje investitor stiče pod uslovima predviđenim belim papirom.

 

Šta je beli papir?

Beli papir je dokument koji u sebi mora sadržati sve informacije o izdvaocu i incijalnoj ponudi koja omogućava svim potencijalnim kupcima ili investitorima da donesu informisanu odluku koja se odnosi na ulaganje u digitalnu imovinu.

Zakon o digitalnoj imovini izričito navodi da informacije navedene u belom papiru moraju biti sažete, pregledne i razumljive i moraju biti prikazane na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu. Zakonodavac je propisao da beli papir pored drugih obaveznih elemenata obavezno mora da sadrži i detaljan opis tehničkih procedura na osnovu kojih se vrši izdavanje digitalne imovine kao i detaljan opis procedura i tehnologije koje se primenjuju radi očuvanja sigurnosti novčanih sredstava prikupljenih putem inicijalne ponude.

Digitalni tokeni ne moraju da imaju svoju zasebanu blokčejn mrežu već ih može biti više na jednoj (primer su razni tokeni na Ethereum mreži).

Svaki digitalni token definisan je jednim pametnim ugovorom na toj mreži. Oni mogu da predstavljaju razne apstraktne koncepte, od udela u vlasništvu nekretnine, preko dokaza o izvršenom radu, digitalnih pečata originalnosti itd.

Njihove osobine i atributi se određuju pravilima koje njihov tvorac programira u pametni ugovor prilikom njihovog stvaranja.