Održana promocija elektronske knjige autora dr Aleksandra Dekanskog “Sve crkve Srema”

U sredu, 24. maja u Biblioteci „Gligorije Vozarović” održana je promocija elektronske knjige autora dr Aleksandra Dekanskog „Sve crkve Srema”.

Aleksandar Dekanski je rođen u Sremskoj Mitrovici gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Doktorirao je 1994. godine na Tehnološko- metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Autor je preko 60 naučnih radova i oko 100 saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama.

„Knjiga Aleksandra Dekanskog, „Sve crkve Srema” sistematično i na jednom mestu donosi pregled svih crkava, manastira, kapela i vodica na teritoriji koja u administrativnom smislu pripadaju Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve. Pored bogomolja Srpske pravoslavne crkve, prikazani su i verski objekti ostalih verskih zajednica na tom prostoru. Autor je uložio ogroman napor da izvrši fotografisanje svih ovih objekata smeštenih u preko sto naselja Srema.Pored izvanredne fotografije, autor je za svaki objekat dao kratak istorijski i verski opis, kao i tačne geografske koordinate, što čitaocima omogućava da ih lako pronađu, ukoliko žele da ih posete.

Knjiga se sastoji od 643 stranice među kojima ogromnu većinu čine odlično urađene fotografije, a manji deo tekst, korektno preuzet iz naučne i stručne literature.

Pored zainteresovanih čitalaca, knjiga će biti interesantna kulturnim delatnicima u ustanovama  muzejskog i bibliotečkog tipa, a posebno u  zavodima za zaštitu spomenika. Svakako će u jednom delu biti interesantna i naučnim radnicima. Zato je ova monografija značajna u kulturološkom, naučnom i stručnom pogledu”. Tekst iz recenzije dr Nenada Lemajića.

U muzičkom delu programa nastupio je vokalni ansambl „Polifonika” pod rukovodstvom Jovanke Ivanić. Moderator programa Moravka Todić.