Otvoren objekat za usluge socijalne zaštite

Objekat za usluge socijalne zaštite svečano je otvoren u ŠOSO „Radivoj Popović”. Tom prilikom najavljen je početak pružanja usluga ličnog pratioca i pomoći u kući.

Слика може припадати активности у природи

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” danas je otvoren objekat za usluge socijalne zaštite. Prostorije je svečano otvorila gradonačelnica Svetlana Milovanović.

Слика може припадати једна или више особа и people standing

Otvaranju su prisustvovali Dražen Riđošić, načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, Negovan Nikolić direktor škole ŠOSO „Radivoj Popović” i gosti.

Слика може припадати једна или више особа, people standing и у затвореном

Načelnik Dražen Riđošić objasnio je o kakvim uslugama je reč: „Usluga lični pratilac namenjena je za decu i učenike sa smetnjama u razvoju radi ostvarivanja osnovnih životnih potreba kao što su hranjenje, kretanje, šetanje, komunikacija sa drugim i ova usluga namenjena je deci kojoj je to potrebno. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” obezbediće objekat, prostorije stručan kadar koji će obavljati ovu uslugu. Naravno roditeljima je omogućeno da u dogovoru sa školom pre svega izaberu ličnog pratioca za svoje dete, a naknadno potpisuju ugovor sa školom.”

„Druga usluga koja isto bitna jeste pomoć u kući za decu odrasle i starije sa smetnjama u razvoju ili invalitetom i njihovim porodicama koja nam omogućava da uslugu vršimo u domovima korisnika, kako bi im olakšali život i komunikaciju sa drugima, takođe da kažemo, da sprečimo bar na trenutak njihov odlazak u institucije. Korisnici ove usluge su najčešće osobe sa telesnim invaliditetom, senzornim invaliditetom, zatim sa višestranim smetnjama, sa blagim, umerenim i teškim mentalnim oboljenjima. Takođe ovu uslugu će vršiti pre svega domaćice i negovateljice koje su akreditovane po specijalnom programu i njihov nadzor i kontrolu vršiće specijalne službe škole „Radivoj Popović” naglasio bih da su sve usluge licencirane”, dodao je načelnik Riđošić.

Слика може припадати у затвореном

Pored dnevnog boravka, ŠOSO „Radivoj Popović” od 18. februara puža uslugu ličnog pratioca, a od danas, prvog marta i uslugu pomoći u kući.

Слика може припадати 2 особе, people standing и активности у природи

Negovan Nikolić ŠOSO „Radivoj Popović” zahvalio se lokalnoj upravi na pomoći i rekao: „Dnevni boravak na godišnjem nivou poseti nekih 45 korisnika. U ovom momentu imamo 30 učenika koji koriste uslugu ličnih pratilaca, a plan je da imamo još 30 korisnika usluge pomoć u kući. Ovaj prostor je zamišljen tako da će jedan deo biti kancelarijski prostor, zatim radni prostor, jedan prostor za radne sastanke i jedan prostor opservacije i upoznavanja korisnika i naših stručnih radnika i saradnika. Škola je licencirana ustanova koja je uspela u prethodnom periodu da dobijete tri licence. Ništa ovo ne bi moglo da se uradi bez pomoći Grada, koji je pomogao u adaptaciji i rekonstrukciji, Kazneno-popravni zavod je izveo deo radova, deo radova smo mi izveli, u našoj režiji. GIZ i NALED su pomogli da se opremi ovaj prostor kompjuterskom opremom i kancelarijskim nameštajem.”

Слика може припадати сто и у затвореном

Ukupno će, od danas, biti oko 110 korisnika kojima će se pružati usluge socijalne zaštite škole „Radivoj Popović”.