Pesmu „Srbija nas zove“, napisao je u Bizerti „stari četnik“, Sremac, Slavko Jovanović

Jovanović je bio predsednik mitrovačkog ogranka „Udruženja četnika“. Tokom ratova, bio je komita kod Vojvode Vuka, a nakon njegove pogibije kod Ilije Trifunovića.

Tokom Aprilskog rata bio je jedan od organizator otpora. Uhapšen od ustaša, nakon čega mu se gubi svaki trag. Verovatno je ubijen u Jadovnu.

Ako vas zanima i više od ovoga, ako ste od onih koji mislite da „nema i nikada nije bilo četnika u Sremu“, a i ako su vam četnici na srcu, pa o njima mislite da su dali i više nego što jesu (a nisu malo), dođite u Muzej Srema 12. avgusta.