Španci ove godine na Srem Folk Festu

„COROS Y DANZAS DE LORCA“ – Lorka, ŠPANIJA

Španija je vatra, strast i emocija. U običajima, tradiciji i folkloru, se oseća ispoljavanje nacionalnog karaktera, hrabrost i vreli temperament španaca.

Od trenutka svog osnivanja 1945. godine, ansambl nastoji da obnovi tradiciju i običaje grada Lorke i okoline, koji su bili gotovo zaboravljeni i izgubljeni, kao i da sačuva i na scenu ponovo vrati najstarije oblike folklora – drevne plesove i pesme.

Ansambl trenutno broji 100 članova odlučnih da očuvaju i promovišu folklorne plesove i tradiciju koju su nasledili od prethodnih generacija.

Dobro došli!!!
Bienvenido!!!