Poboljšanje kvaliteta života Roma

Gradonačelnica Svetlana Milovanović održala je sastanak sa predstavnicima romske zajednice o sprovođenju Lokalnog akcionog plana za rešavanje stambenih pitanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Najavila je i dva projekta, prvi je inkluzija dece predškolskog uzrasta, a drugi rešavanje problema stanovanja Roma.

Gradonačelnica Svetlana Milovanović održala je sastanak sa Jelenom Jovanović, poslanicom u Skupštini Vojvodine, Ljiljanom Mihailović, direktoricom Kancelarije za inkluziju Roma, i Slađanom Teodorović, predsednicom Saveta za integraciju Roma Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Gradonačelnica Svetlana Milovanović kaže da je Grad 2018. godine doneo Lokalni akcioni plan, koji se mahom odnosi na rešavanje stambenih pitanja, zdravstvene i socijalne zaštite, a rok za realizaciju je do 2025. godine.

„Sredstva za realizaciju ovog plana su obezbeđena u Gradskoj upravi za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a reč je oko 300.000 dinara. Posebno bih istakla, između ostalih, dva projekta. Jedan je rezultat saradnje sa Svetskom bankom i Ministarstvom prosvete, koji se realizuje od 2019. godine i trebalo bi da se završi 2022. godine. On se odnosi na inkluziju romske dece predškolskog uzrasta. Taj projekat realizujemo u OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici i u Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“ u Laćarku. Dobili smo za njega Grant, tako da taj projekat ide onako kako smo i predvideli. Drugi projekat je „Roma hausing“, koji se odnosi na rešavanje problema smeštaja, odnosno stanovanja ove najranjivije grupe. S tim u vezi, plan je da kuće koje su u vlasništvu Grada renoviramo. Pored toga, formiraćemo i socijalnu zadrugu, tako da osim toga što će dobiti svoj dom, mogu da dobiju i sredstva za život”, rekla je Svetlana Milovanović.

Lokalni akcioni plan za rešavanje stambenih pitanja, zdravstvene i socijalne zaštite kroz razne projekte će poboljšati kvalitet života romske zajednice u Sremskoj Mitrovici, rečeno je na sastanku  u Gradskoj kući.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović pohvalila je lokalnu samoupravu rekavši da se u našem gradu mnogo radi na unapređenju statusa Roma.

„Tokom ove nedelje kada se obeležava Svetski dan i 50 godina od Svetskog kongresa Roma obilazimo nekoliko gradova, primera dobre prakse među kojima je i Sremska Mitrovica. Nedavno je aplicirano za projekat u vezi sa stanovanjem Roma, koji je gradonačelnica spomenula. Istakla bih da se u osnovnim školama u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici predaje romski jezik kao izborni predmet, što je za nas veoma važno”, rekla je Jelena Jovanović.

Ljiljana Mihailović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Vlade Vojvodine, rekla  je da teritoriji Vojvodine ima 156 romskih naselja koja su većinom nehigijenska.

„Veliki broj tih naselja ima električnu energiju i pijaću vodu. U pogledu obrazovanja se mnogo toga uradilo i sve veći broj dece se upisuje u predškolske ustanove i u osnovne škole. Imamo veliki broj srednjoškoloca, a povećao se i broj srednjoškolskih stipendija. Dalje radimo da što više imamo obrazovanih Roma. Rezultat do sada je dobar, jer postoji određeni broj visokoobrazovanih Roma, ali je naš sledeći zadatak da se bavimo njihovim zapošljavanjem. Na tu temu će Kancelarija sa lokalnim samoupravama dalje raditi kako bi Romi bili vidljiviji na tržištu rada”, izjavila je Ljiljana Mihailović.

Slađana Teodorović istakla je da je dobro to što Sremska Mitrovica ima Lokalni akcioni plan kojim se kroz adekvatan niz mera želi poboljšati život Roma.

„Pošto se ove godine navršava 50 godina od romskog kongresa koji se desio u Londonu, smatram da je ovo dobra prilika da u Sremskoj Mitrovici pokrenemo još neke stvari. Imamo Lokalni akcioni plan i projekte koje radimo. Želimo da pokrenemo romsku zajednicu da se uključi tako što će završiti srednje škole i fakultete i boriti se za svoje radno mesto i da pomognu porodicama da izađu iz začaranog kruga bede i siromaštva”, rekla je Slađana Teodorović.

Izvor: https://www.sirmiuminfo.rs/