Pomoć države u 2024. za rehabilitovana lica 43.004 dinara: Ovo su svi detalji o prijavi

foto RTV

Mesečna novčana naknada za lica rehabilitovana po Zakonu o rehabilitaciji za 2024. godinu iznosi 43.004 dinara, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Kako se navodi, Zakonom o rehabilitaciji uređuje se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava.

Dodaje se da rehabilitovano lice, po zakonu, ima pravo na poseban staž, koji mu se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu.

Istovremeno, rehabilitivanom licu priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog Zakona.

U saopštenju PIO fonda se ističe da je uslov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu to da rehabilitovano lice ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža priznatog po Zakonu o rehabilitaciji.

Naglašava se i da posebno priznat penzijski staž nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije.

„Poseban penzijski staž po Zakonu o rehabilitaciji predstavlja samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu“, piše u saopštenju.

Precizira se i da rehabilitovano lice uz zahtev za ovu naknadu podnosi i presudu kojom se rehabilituje, dokaze koji sadrže podatke o dužini trajanja lišenja slobode, odnosno dokaze o nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode.

Potrebno je da radi isplate mesečne novčane naknade, podnosilac zahteva dostavi i dokaz o otvorenom tekućem računu.

„Na osnovu kompletne dokumentacije koju rehabilitovana lica prilažu uz zahtev, filijale Fonda PIO donose rešenje o pravu i visini novčane naknade i taj postupak je u toku, a oni koji su dobili pozitivna rešenja već su u sistemu isplate naknada“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se i da mesečna novčana naknada prema Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje se u visini od 50 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji u prethodnoj godini bez poreza i doprinosa, koju objavljuje Republički zavod za statistiku, a pravo na ovu novčanu naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnetog zahteva.

PIO fond podseća da je ova naknada za 2023. godinu bila 37.467 dinara, za 2022. godinu 32.932 dinara, za 2021. godinu 30.037 dinara, dok je za 2020. iznosila 27.460 dinara

U periodu od 2012. do 2019. ova naknada se kretala u iznosu od 18.988 do 24.825 dinara.