Postavljeni kontejneri za staklo u našem gradu

Na 30 lokacija u stambenim naseljima u našem gradu, postavljeni su kontejneri za primarnu separaciju stakla.

Na lokaciji kod Tržnog centra „Roda” upravo je i postavljen nov kontejner za primarnu separaciju stakla,

Dražen Riđošić, načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu rekao je: „Grad Sremska Mitrovica predstavlja jedan od vodećih gradova u Srbiji na primarnoj separaciji otpada. Danas smo, kao što vidite, na 30 lokacija postavili kontejnere gde će građani moći da odlože staklenu ambalažu. Ovo nam je zaista bitno jer ćemo smanjiti količinu mase na deponiji od one koju ukupno imamo. Poznato je da se separacija, to jest reciklaža stakla može vršiti nebrojano puta, s tim da ne gubi količinu, a ni kvalitet, ni kvantitet. Zamolio bih građane Sremske Mitrovice kao i ugostiteljske objekte da pravilno odlažu staklenu ambalažu kako bi zaštitili životnu sredinu, zdravlje i bezbednost građana.”

Direktor JKP „Komunalije” Radoslav Jevremović je rekao: „Prošlo je već šest godina od kako je u Sremskoj Mitrovici počelo sa prikupljanjem i selektovanjem pet ambalaže, kartona i papira, stvorili su se uslovi da u narednom periodu krenemo i sa selekcijom primarnom staklene ambalaže. Možemo navesti primer da se reciklažom jedne staklene flaše postiže ušteda električne energije, da jedna sijalica od 100 vati može da svetli 4 sata. Reciklaža stakla doprinosi očuvanju životne sredine i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu. Imamo primer da  se reciklažom smanjuje korišćenje sirovina peska, vode i ostalih materijala koje se koristi za proizvodnju stakla, a reciklažom stakla se takođe smanjuje količina deponovanog otpada na regionalnoj deponiji. Naše procene su da će u ovoj i sledećoj godini smanjenje količina deponovanog otpada na regionalnoj deponiji biti preko 100.000 kilograma”.

Kontejneri za primarnu separaciju stakla postavljeni su na sledećim lokacijama:

Naselje Kamenjar (Vojvode Stepe)
Naselje Kamenjar (ulaz II )
Naselje Kamenjar (poslednji ulaz desno)
Naselje Pejton (MZ Sava)
Branka Radičevića (iza zgrade br. 17)
Naselje Pinki ( ulaz od Suda)
Naselje Pinki ( na reciklažnom ostrvu)
Naselje Matije Huđi ( Reciklažno ostrvo kod pijace)
Naselje Matije Huđi ( I ulaz od Spomen parka levo)
Ugao Jupiterove i Cvetne ulice
Naselje Nikola Tesla ( ulica Jug Bogdana)
Naselje Nikola Tesla (kod OŠ „Sveti Sava“)
Naselje Stari Most( zgrada br. 16)
Naselje Stari Most ( zgrada br. 3)
Naselje Stari Most ( zgrada br. 25)
Žitni trg
Parking iza Stoteksa
Zanatlijska ulica (kod Parking servisa)
Naselje 25. Maj (kod igrališta)
Puškinova ulica
Kralja Petra I ( kod Dunav osiguranja)
Naselje Orao (kod atomskog skloništa)
Parking iza zgrade Opštine
Železnička stanica
Ulica Josifa Rajačića ( kod reciklažnog ostrva)
Naselje Mala Bosna (kod Mesne Zajednice)
Naselje Blok B ( kod Mesne Zajednice)
Naselje KPD ( zgrada br. 42)
Naselje KPD ( kod Reciklažnog ostrva)
Masarikova ulica.