Prvaci Osnovne škole u Vašici ostvarili zapažene rezultate na međunarodnom takmičenju u matematici

qrf

Učenici Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Adaševci učestvovali su na matematičkom takmičenju „Kengur bez granica”. 

Učenici prvog razreda područne škole u Vašici, Đorđe Lujić i Nikola Marek, ostvarili su zapažene rezultate na tom međunarodnom takmičenju i dobili na dar diplome, a njihova škola Zahvalnicu za učešće u organizaciji i za doprinos  popularizaciji matematike.

„Kengur bez granica” je test takmičenje. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. Test sadrži 30 zadataka sa tri stepena težine (po 10 zadataka) koje učenici od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole rade 90 minuta. Učenici 3. i 4. razreda osnovne škole treba da odgovore na 24 pitanja za 75 minuta i za njih su zadaci podeljeni po težini na grupe po 8 zadataka. Učenici 1. i 2. razreda osnovne škole dobijaju 18 zanimljivih zadataka, podeljenih u tri grupe po 6 zadataka, koje treba da reše za 60 minuta. Nagrade se dodeljuju posle finalnog takmičenja.

Učenici u celom svetu, u preko 90 država, razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke koje je odabrala komisija sastavljena od matematičara, predstavnika tih država.

Osnovni cilj takmičenja „Kengur bez granica” je popularizacija matematike. Cilj takmičenja je i povećanje interesovanja za matematiku i prirodne nauke, kao i stepena logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanja tekstova i primene stečenog matematičkog znanja.