Radno vreme „Komunalija“ u toku praznika

Foto: Komunalije

Iz JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju korisnike o radu svojih službi tokom prvomajskih i uskršnjih praznika.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada se neće vršiti samo 3. maja

Reciklažno dvorište – ne radi 1, 2, 3, 5. i 6. maja

Parking servis – ne radi od 1. do 6. maja

Sektor Administracija – ne radi od 1. do 6. maja

Sektor Pogrebne usluge – od 1. do 6. maja dežurstvo, dok 5. maja neće biti sahranjivanja

Sektor Gradsko zelenilo – ne radi od 1. do 6. maja

Sektor Gradska Pijaca- ne radi 5. i 6. maja

Sektor Higijena grada- Radi tokom praznika