Rang lista korisnika za mere energetske sanacije objekata

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije obaveštava građane koji su podneli prijavu na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vodena teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu da je utvrđena Jedinstvena preliminarna rang lista krajnjih korisnika za sve mere energetske sanacije objekata.

Preliminarna rang lista objevaljena je na sajtu grada Sremska Mitrovica http://www.sremskamitrovca.rs i oglasnoj tabli Grada Sremska Mitrovica.