Raspisivanje prvog poziva za IPARD 3 program najavljeno za februar

foto Envato

Planom poziva za IPARD 3 program koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede predviđeno je da ovaj investicioni program traje do 2027. godine, a raspisivanje prvog ovogodišnjeg poziva je najavljeno za period od 12. februara do 12. aprila.

Reč je o Meri 1 odnosno investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem.

Za ovaj poziv predviđen je budžet od 4,81 milijardu dinara.

Sledeći je poziv za Meru 3, ili investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, raspisivanje se očekuje između 22. aprila i 21. juna a budžet predviđen za ovaj poziv biće 6,37 milijardi dinara.

Poziv za Meru 7, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja odnosno ruralni turizam, najavljen je za period od 1. jula do 16. avgusta, a budžet za ovu meru iznosiće 5,12 milijardi dinara.

U drugoj polovini godine biće ponovo raspisana dva poziva za Meru 1, pri čemu prvi valja očekivati između 2. septembra i 18. oktobra, a drugi između 18. novembra i 27. decembra.

Prvi se odnosi na nabavku traktora za šta je namenjeno 2,69 milijardi dinara, drugi na nabavku mašina, opreme i mehanizacije, a za ovaj poziv predviđen je budžet od 1,69 milijardi dinara.