Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa o školskoj spremi, pismenosti i kompjuterskoj pismenosti stanovništva Republike Srbije.

Dva osnovna indikatora obrazovne strukture stanovništva, školska sprema i pismenost, pokazatelji su kako nivoa obrazovanosti stanovništva, tako i dostignutog stepena društveno-ekonomskog razvoja zemlje, poručuju iz RZS.

Prema rezultatima prošle godine sprovedenog Popisa, od ukupno 5.691.551 stanovnika Srbije starih 15 godina i više, najviše je onih koji su završili srednju školu 3.020.958 (53,08 %):

  • Bez školske spreme 5.7667 (1,01 %)
  • Nepotpuno osnovno obrazovanje 299.739 (5,27 %)
  • Osnovno obrazovanje 1.013.067 (17,80 %)
  • Srednje obrazovanje 3.020.958 (53,08 %)
  • Više obrazovanje 344.056 (6,05 %)
  • Visoko obrazovanje 933.340 (16,40 %)
  • Nepoznato 22.724 (0,40 %)

U koloni Bez školske spreme dati su podaci za lica koja nikada nisu pohađala osnovnu školu, za lica koja nisu završila nijedan razred osnovne škole, kao i za lica stara 15 i više godina koja pohađaju osnovnu školu.

U koloni Nepotpuno osnovno obrazovanje prikazan je broj lica koja su završila manje od osam razreda osnovne škole i nisu nastavila školovanje.

U koloni Osnovno obrazovanje prikazan je broj lica koja su završila osmogodišnju osnovnu školu.

U koloni Srednje obrazovanje dati su zbirni podaci za lica koja su završila srednju stručnu školu (u trajanju od dve godine, trogodišnju i četvorogodišnju), gimnaziju, kao i za lica koja su završila specijalizaciju posle srednje škole.

Кolona Više obrazovanje sadrži zbirne podatke za lica koja su završila višu školu i za lica koja su završila prvi stepen studija na fakultetu prema važećim propisima i poseduju diplomu o završenom I stepenu.

U koloni Visoko obrazovanje dati su zbirni podaci za lica koja su stekla diplomu visoke škole, fakulteta, odnosno akademije, za lica koja su završila master akademske ili master strukovne studije, integrisane akademske studije (medicina, stomatologija, veterina, farmacija), specijalističke akademske studije posle mastera, kao i za lica koja su završila magistarske i doktorske studije.

Pismenost

Kada je reč o pismenosti, od ukupno 6.014.873 stanovnika Srbije starih deset godina i više, pismeno je 5.976.917 (99,37 %), a nepismeno 37.956 (0,63 %).

Kompjuterska pismenost

Rezultati Popisa, takođe, pokazuju da je od 5.691.551 stanovnika starhih 15 i više godina, kompjuterski pismeno 2.602.550 (45,73%), rad na računaro delimično poznaje 1.685.824 (29,62%), dok je 1.376.725 (24,19%) kompjuterski nepismeno.

Кompjuterski pismena lica su ona koja umeju da obavljaju tri osnovne aktivnosti na računaru (kompjuteru, tabletu, mobilnom telefonu), i to: obradu teksta i kreiranje tabela, pretraživanje informacija na internetu i elektronsku komunikaciju.

Lica koja delimično poznaju rad na računaru su ona koja umeju da obavljaju jednu ili dve aktivnosti na računaru, ali ne i sve tri navedene.

Кompjuterski nepismena lica su ona koja ne umeju da obavljaju nijednu od navedenih aktivnosti na računaru.

Više žena ima više i visoko obrazovanje

Od ukupno 2.739.739 muškaraca starih 15 godina i više, bez školske spreme ih je 16.374, nepotpuno osnovno obrazovanje ima 93.657, osnovno obrazovanje 450.544, srednju školu 1.599.987, više obrazovanje 158.216, a visoko obrazovanje 409.744. Nepoznato obrazovanje ima 11.217 muškaraca u Srbiji.

Kada je reč o ženama, od ukupno 2.951.812 starih 15 godina i više, bez školske spreme ih je 41.293, nepotpuno osnovno obrazovanje ima 206.082, osnovno obrazovanje 562.523, srednju školu 1.420.971, više obrazovanje 185.840, a visoko obrazovanje 523.596. Nepoznato obrazovanje ima 11.507 žena u Srbiji.