Samo registrovani električni trotineti u saobraćaju

Laka električna vozila, odnosno električni trotineti, samo sa važećom registracijom mogu da učestvuju u saobraćaju, podseća Srđan Jeftić, komandir Saobraćajne policijske ispostave za Grad Sremska Mitrovica, na osnovu novih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Od juče su stupile na snagu nove izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, a u koji se prvi put uvode električni trotineti, odnosno laka električna vozila, kako su definisani u zakonu. Ubuduće u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo registrovani električni trotineti na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama novog pravilnika, prema rečima Srđana Jeftića, komandira Saobraćajne policijske ispostave za Grad Sremska Mitrovica.

Komandir Jeftić objasnio je da je poslednjim izmenama zakona uvedena definicija lakog električnog vozila koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovati, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na čas i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma

„Vozači električnih trotineta su dužni da koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku. Nova pravila za ove vozače su da će oni moći da učestvuju u saobraćaju samo ako na trotinetu imaju registracionu nalepnicu. Ukoliko ne postoji neka od predviđenih staza, vozač električnog trotineta može da se kreće kolovozom, najviše do jedan metar od desne ivice puta, samo gde je ograničena brzina 30 kilometara na čas, odnosno 50 kilometara na sat ukoliko vozač ima više od 18 godina. Lica mlađa od 14 godina ne mogu učestvovati u saobraćaju kao vozači lakih električnih vozila. Za vreme vožnje na kolovozu, vozač lakih električnih vozila mora nositi svetlo-odbojni prsluk, a ukoliko se kreće noću ili u uslovima smanjene vidljivosti, mora biti označen svetlom, reflektirajućim materijama i nositi svetlo odbojni prsluk i na biciklističkim stazama, pešačko-biciklističkim stazama i biciklističkim trakama,” dodao je Jeftić.

Apelovao je na vozače lakih električnih vozila da poštuju nova pravila saobraćaja, takođe i na sve ostale učesnike u saobraćaju, uključujući vozače putničkih vozila i motocikala, da poštuju propisana ograničenja brzine i ostanu oprezni.

Vozač trotineta je u obavezi da nosi zaštitnu biciklističku kacigu, a tokom vožnje zabranjeno je korišćenje slušalica u oba uva. Električnim trotinetom se ne može prevoziti više osoba. Ako se dva ili više vozača lakih električnih vozila kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim. Vozačima je još zakonom zabranjeno i da dok voze ispuštaju volan iz ruku, sklanjaju noge sa oslonca  i da se pridržavaju za drugo vozilo. Takođe, vozač trotineta ne sme da vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje.