Šid: U subotu odvoz otpada iz plavih kanti

JKP „Standard“  Šid obaveštava građane da u subotu, 29. juna, iznesu svoje plave kante u koje su odvajali reciklažni otpad (papir, plastiku i metal). 

Odvoz se vrši u svim ulicama u Šidu od 06 časova. 

Ovim putem to Preduzeće skreće pažnju sgrađanima koji žive u zgradama kolektivnog stanovanja da pravilno koriste plave i žute kontejnere tj. da u iste odlažu samo reciklažni otpad za koji su namenjeni.