Sirmium grad careva

Sirmium je bio antički grad i jedna od četiri prestonice Rimskog carstva u vreme tetrarhije. Smatra se da je u njemu i njegovoj okolini sigurno rođeno pet rimskih careva: Decije Trajan, Aurelijan, Maksimijan, Prob, Gracijan.

Neki istoričari smatraju da je u Sirmiumu i njegovoj okolini rođeno još rimskih careva poput: Herenije Etreskus, Klaudija II, Kvintila, Konstancija II, Hostilijana.

Za neke rimske careve teško je utvrditi njihovo mesto rođenja samim tim i tačan broj rimskih careva rođenih u Sirmiumu.