Spremni testovi za polaganje male mature, polaganje 21, 22, i 23. juna

U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremljeni su i odštampani testovi za polaganje male mature i spremni su za distribuciju ka školama, a polaganje je zakazano je za 21, 22, i 23. jun.

Testovi za malu maturu su pripremljeni i odštampani. Oni se uvek ranije pripreme, spakovani su i spremni za distribuciju ka školama, a mi već sada radimo takozvanu rezervu, koja će sledeće godine koristiti u martu za probu sledećoj generaciji. Ovogodišnji osmaci ne treba da brinu jer je njihova matura spremna, rekao je za Tanjug direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović.

Kada je reč o strukturi testova, kroz oblasti, kako je naveo, poštuju se uvek iste oblasti, one koje su date u pravilnicima i ostaloj regulativi i to se neće promeniti.

„Svaki osmak može da pogleda završni ispit od prošle i pretprošle godine i probne završne ispite i to će biti ponovo ispoštovano i u smislu oblasti i u smislu raspodele zadataka na tri nivoa – osnovnom, srednjem i naprednom. Struktura zadataka je na neki način tajna, ali svako ko pogleda nekoliko poslednjih testova videće da struktura konvergira ka sličnom izgledu. Poštovaćemo ono što su imala prethodne generacije, ništa neće biti teže, niti postoji bilo šta oko čega bi osmaci trebalo da se sekiraju. Gradivo je ono koje su učili u školi i sve što su izučili u školskom programu bez problema će položiti malu maturu, rekao je Ranđelović.

Prema njegovim rečima, sistem bodovanja će ostati isti, maternji jezik i matematika sada nose po 14 bodova u ukupnom zbiru, a treći ispit 12 bodova, uz 60 bodova koje đaci nose iz škole, rekao je Ranđelović.