„Srpska škola“ u Mitrovici osnovana u XVIII veku

Moj grad SM, Srpska škola.jpg

Inicijativa za otvaranje „Srpske škole“ u gradu potekla je od tadašnjeg crkvenog vrha.

Smatra se da je do otvaranje redovne škole došlo pre 1745. odnosno pre uključenja Mitrovice u Vojnu granicu.

Danas se u nekadašnjoj zgradi „Srpske škole“ nalaze Biblioteka “Gligorije Vozarović” i Galerija “Lazar Vozarević”.