Sremska Mitrovica dobija novu gradsku pijacu na mestu stare

Grad Sremska Mitrovica raspisao je tender za uprojektno-tehničke dokumentacije pijace u Sremskoj Mitrovici.

Projektni zadatak obuhvata dokumentaciju za izgradnju glavne gradske pijace i rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg objekta Erarni magacin soli.

Za izgradnju glavne gradske pijace određen je lokalitet postojeće pijace u Sremskoj Mitrovici.

Novoprojektovana pijaca treba da se projektuje kao delimično zatvorena sa pomičnim panelima u delu gde se nalaze pijačne tezge. Optimalan broj tezgi koji bi zadovoljio potrebe Grada je 200 tezgi (min 150) u zelenom lupijace, 50 tezgi u robnom delu i 4 kaveza za sadni materijal.

Kompletan prostor biće natkriven nadstrešnicom koja će povezati postojeće objekte sa novoporjektovnanim pijačnim prostorima.

Procenjena površina objekata pijace je u zelenom i robnom delu je po 1.000 m², a otvorenog dela 2.000 m². U odgovarajućem delu pijace potrebno je planirati i rashladne komore, a na krovu obavezno postavljanje solarne fotonaponske elektrane u planiranom obimu od minimum 500 m2.

Postojeći objekat Erarni magacin soli danas je u funkciji tržnice, a predviđena je njegova rekonsrukcija i adaptacija pa je potrebno projektovati kancelarije za upravu pijace, salu za sastanke, toalete i čajnu kuhinju za zaposlene.

Tender je otvoren do 16. decembra, o ostalim detaljima OVDE.