Sutra je Međunarodni dan planete Zemlje

Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica, uz podršku lokalne samouprave, a u saradnji sa JP „Vojvodinašume“ i organizacijom World Wildlife Fund (WWF), obeležiće Dan planete Zemlje u specijalnom rezervatu prirode „Obedska bara“ održavanjem radionica na temu zaštite životne sredine.

Samo na odgovoran način možemo da sačuvamo planetu Zemlju i za buduće generacije koje dolaze, jer danas ako delujemo lokalno i malo, sutra ćemo to pretvoriti u globalno i veliko.

Dan planete Zemlje obeležava se svake godine 22. aprila. Prvi put se obeležio pre 50 godina i tada su ljudi na različite načine obeležavali ovaj dan čisteći ulice, sadeći
drveće…

Danas, svesni alarmantne situacije, prvenstveno prouzrokovane industrijalizacijom, ljudi se sve više vraćaju prirodi i bore se za nju osnivajući mnogobrojna udruženja
(organizacije) koje obrazuju i informišu pojedince o značaju čistije i zdravije planete.

Često umemo da zaboravimo da smo i mi deo prirode, da zagađujemo vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, a da taj prirodni resurs nije neograničen, da je sve što činimo uzrok i posledica stanja životne sredine kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Krajnji je trenutak da svako od nas svojim odgovornim ponašanjem prema svojoj okolini, štednjom energije i vode, doprinese usporavanju klimatskih promena i zaštiti životne
sredine.