Sirmiumski akvadukt

Sirmiumski akvadukt

Sirmiumski akvadukt (vodovod) pružao se od izvora Vranjaš kod Manđelosa do Sirmiuma, dužinom oko 14 km i visine 10 m.

Zahvaljujući austrijskom grofu Marsi(g)liju, trasa akvadukta je prvi put uneta u karte 1699. godine.

Ostaci akvadukta bili su očuvani sve do 1908. godine, kada je gradski magistrat doneo odluku da se poruše, a materijal ugradi u put za Manđelos.

Tom prilikom je čuveni mitrovački učitelj i arheolog Ignjat Jung, iz protesta, napustio grad i porodicu.

Izvor: Arheologija i istorija Sirmiuma, dr Petar Milošević.